Αρχική » Συμβουλές Ασφάλειας & Φόρτισης

Συμβουλές Ασφαλειας

•Όταν οδηγείτε ακολουθείτε πάντα τον Κ.Ο.Κ. .

•Ελέγχετε συχνά την πίεση των ελαστικών σας και εάν τα φρένα σας λειτουργούν σωστά.

•Αποφύγετε τη διέλευση από υψηλή στάθμη νερού. Υπάρχει πιθανότητα το νερό να φτάσει το ύψος του κινητήρα ή των μπαταριών και να έχει επιπτώσεις στη λειτουργία του οχήματος.

•Μην πλένετε το όχημά σας με πιεστικό μηχάνημα νερού. Συνιστάται καθάρισμα με υγρό πανί στις εξωτερικές επιφάνειες του οχήματος. 

•Σε περίπτωση αλλαγής μπαταριών, μεταφέρετε τη μπαταρία σε ειδικούς κάδους ανακύκλωσης ηλεκτρικών συσκευών. 

•Για οποιοδήποτε ανταλλακτικό, επικοινωνήστε με την εταιρία μας.

•Συνιστάται η χρήση κράνους για ηλεκτρικά ποδήλατα ή κράνος ποδηλάτου, για μεγαλύτερη ασφάλεια. 

Φόρτιση Μπαταρίας

•Πρώτα συνδέστε τη μία μεριά του φορτιστή με την μπαταρία & έπειτα στην πρίζα με παροχή 220V.

•Τα λαμπάκια του φορτιστή όταν ανάψουν σημαίνει ότι η διαδικασία της φόρτισης έχει ξεκινήσει.

•Αν η μπαταρία ΔΕΝ έχει αποφορτιστεί πλήρως, η διάρκεια της φόρτισης να μην ξεπερνά τις 3 ώρες. Μόνο όταν είναι πλήρως αποφορτισμένη η μπαταριά, η φόρτιση να διαρκεί 6-8 ώρες, με παύση 2 ωρών ενδιάμεσα.

•Φορτίστε την μπαταρία σας συχνά και με μικρή διάρκεια φόρτισης! Είναι λάθος να αφήνετε να αποφορτιστεί εντελώς. 

•Δεν ενδείκνυται η φόρτιση όλο το βράδυ.  

•Μπορείτε να ακολουθήσετε τις φωτεινές ενδείξεις του φορτιστή. Όταν η κόκκινη ένδειξη  γίνει πράσινη, σημαίνει ότι η φόρτιση έχει ολοκληρωθεί. Παρόλα αυτά, μην επαναπαύεσθε στις ενδείξεις του φορτιστή. 

•Όταν η φόρτιση έχει ολοκληρωθεί παρακαλώ πρώτα αποσυνδέστε το καλώδιο από την πρίζα και έπειτα από την μπαταρία

•ΜΗΝ αφήνετε τον φορτιστή συνδεδεμένο στην πρίζα σε κατάσταση εκτός φόρτισης.

•Σε περίπτωση υπερφόρτωσης, οι μπαταρίες φουσκώνουν & η εταιρία Greenbike δεν φέρει καμία ευθύνη.

•Σε περίοδο ακινησίας να φορτίζετε την μπαταρία σας τουλάχιστον μία φορά στις 30 μέρες.

•Συνιστάται η χρήση χρονοδιακόπτη κατά την διάρκεια της φόρτισης, της εταιρίας Greenbike ή άλλης.