Αρχική » Όροι Εγγύησης

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

1.Τα προϊόντα της Green Bike καλύπτονται από εγγύηση 12 μηνών για βλάβες που οφείλονται σε κατασκευαστικές ατέλειες στα παρακάτω ηλεκτρικά εξαρτήματα: ηλεκτροκινητήρας, ελεγκτής, συσσωρευτής και φορτιστής. Η εγγύηση ισχύει για 12 μήνες από την αγορά του προϊόντος, που ξεκινά από την ημέρα έκδοσης αποδειξης αγοράς ή τιμολογίου. Η μπαταρία πρέπει να διατηρεί το 80% της ονομαστικής της απόδοσης από την ημέρα αγοράς για τουλάχιστον 12 μήνες. Η εγγύηση της μπαταρίας διακόπτεται ως συνέπεια μη ορθής χρήσης της μπαταρίας (για παράδειγμα υπερφόρτιση ή υπερβολική αποφόρτιση).

2.Τα προϊόντα της Green Bike πρέπει να χρησιμοποιούνται ακολουθώντας προσεκτικά τις οδηγίες που αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης και συντήρησης. 

3. Η απόδειξη λιανικής αγοράς ή το τιμολόγιο αγοράς αποτελούν και πιστοποιητικό εγγύησης. Η ημερομηνία που αναγράφεται πάνω στην απόδειξη αποτελεί και την ημερομηνία έναρξης της εγγύησης, η οποία λήγει με την συμπλήρωση 12 μηνών από την ημερομηνία αγοράς.

4.Σε περίπτωση επέμβασης που καλύπτεται από την εγγύηση ο πελάτης θα μεταφέρει με ιδία φροντίδα το προϊόν έως το τεχνικό τμήμα  της Green Bike που βρίσκεται στην Αγίας Αικατερίνης 34 & Αγίας Παρασκευής γωνία στην Κατερίνη συνοδεύοντάς το  με την απόδειξη αγοράς. Το προϊόν θα επισκευαστεί και θα επιστραφεί στον πελάτη μετά από ειδοποίηση από το τεχνικό τμήμα της Green Bike. Οι επισκευές που καλύπτονται από την εγγύηση πρέπει να εκτελούνται από το εξουσιοδοτημένο τεχνικό τμήμα της Green Bike. Όλα τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν τον πελάτη. 

5.Η εκτέλεση μίας επισκευής ή/και αντικατάστασης, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει η παρούσα εγγύηση, δεν επιφέρει την επέκταση της εγγύησης ούτε την ανανέωση της λήξης αυτής. 

6.Η παρούσα εγγύηση δεν επεκτείνεται σε διάφορες περιπτώσεις φθοράς υλικού, σχεδίασης ή κατασκευής. Συγκεκριμένα, δεν καλύπτει τα ακόλουθα:

•         Ελέγχους, συντήρηση, περιοδική επισκευή και αντικατάσταση εξαρτημάτων ως συνέπεια της φυσικής φθοράς του προϊόντος όπως: τακάκια φρένων, δισκόφρενα, καλώδια φρένων, φωτιστικά, λαμπάκια, διακόπτες, σκελετός, αναρτήσεις, σέλα, μοχλός συγκράτησης σέλας, σχάρα, μπαγαζιέρα, καλάθι, τιμόνι, προφυλακτήρας αλυσίδας, αλυσίδα, πλαστικά καλύμματα,  γρανάζια – σασμάν ταχυτήτων, επιλογέας ταχυτήτων, φτερά-λασπωτήρες,  κλειδαριά, καθρέπτες, πετάλια, δισκοβραχίονας, ελαστικά, σαμπρέλες, ορθοστάτης, ακτίνες, ζάντες, ανακλαστήρες .

•         Κατάχρηση, κακή χρήση, αμέλεια ή χρήση μη συμβατή με το σκοπό του προϊόντος (για παράδειγμα χρήση του ποδηλάτου σε εκτός δρόμου διαδρομές, υπερφόρτωση του ποδηλάτου πέρα από τα όρια που αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης ή με τις ειδικότερες τεχνικές προφυλάξεις που αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης, ή ζημίες που οφείλονται σε οδικά ατυχήματα όπως πτώσεις ή/και εισχώρηση υγρών). 

•         Χρήση του προϊόντος σε συνδυασμό με εξαρτήματα μη πιστοποιημένα από την Green Bike ως κατάλληλα για το προϊόν.

•         Δυσλειτουργίες του προϊόντος που προέρχονται από λανθασμένη εγκατάσταση ή εργασία που δεν συμφωνούν με τα τεχνικά πρότυπα ή τα πρότυπα ασφάλειας όπως αυτά ισχύουν, ή παραβίαση των οδηγιών που περιέχονται στις οδηγίες χρήσης του προϊόντος.

•         Ατυχήματα, φυσικές καταστροφές ή άλλες αιτίες που ξεφεύγουν από τον έλεγχο της Green Bike, και προέρχονται από κεραυνό, νερό, φωτιά κ.α..

•         Ζημίες στην μπαταρία που οφείλονται σε υπερφόρτωση ή χρήση κατά παράβαση των σαφών οδηγιών για ορθή συντήρηση που αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης.

•         Μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις που έχουν γίνει στο προϊόν για να συμμορφωθεί με εθνικά ή τοπικά τεχνικά πρότυπα που ισχύουν σε χώρες, όπου το προϊόν δε διατίθεται.

•         Επισκευές που έχουν εκτελεστεί από μη εξουσιοδοτημένα συνεργεία, όπως είναι το άνοιγμα του προϊόντος (μπαταρία, ηλεκτροκινητήρας, μονάδα ελεγκτή, φορτιστής) από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

•         Αλλοίωση, ακύρωση, αφαίρεση, ή αδυναμία ανάγνωσης του μοντέλου ή/και του αριθμού σειράς του προϊόντος.

•         Φόρτιση της μπαταρίας που έχει γίνει με φορτιστή διαφορετικού μοντέλου από εκείνον που χορηγήθηκε και συνοδεύει το προϊόν ή με μη γνήσιο φορτιστή που παρέχεται από την Green Bike.

•         Μη συμμόρφωση με τους κανόνες που αναγράφονται στις οδηγίες χρήσης και συντήρησης.

7.     Το υλικό που αντικαθίσταται από την εγγύηση λόγω ζημίας ανήκει στην κυριότητα της Green Bike, και πρέπει να παραδίδεται στο εξουσιοδοτημένο συνεργείο στην Κατερίνη, που θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να επιστρέψει στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας. Σε αντίθετη περίπτωση το υλικό θα τιμολογηθεί κανονικά στον πελάτη.

8.  Η παρούσα εγγύηση δεν τροποποιεί ούτε περιορίζει τα δικαιώματα των καταναλωτών όπως αυτά έχουν οριστεί από το νόμο, ούτε εκείνα που ο καταναλωτής μπορεί να απολαμβάνει σε ισχύ των συμβάσεων αγοραπωλησίας που ενδεχομένως έχει συνάψει με τους αντιπροσώπους.

9.  Για οποιαδήποτε αντιδικία αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση είναι εκείνα του Ν. Πιερίας.